$6.66 ~ 55
 • No
 • 2016
 • No
 • No
 • KZ
 • No
 • Dynamic
 • No
 • No
 • 16-20000Hz
View all parameters
Sort by :
Website:
 • OK

 • No
 • 2016
 • No
 • No
 • KZ
 • No
 • Dynamic
 • No
 • No
 • 16-20000Hz
 • 108dB
 • 1.25m
 • In-Ear
 • Yes
 • No
 • AUX
 • None
 • No
 • ED9
 • L Bending
 • Wired
 • 18Ω